Πέμπτη, Μαρτίου 30, 2006

Επιτύμβια, III


LUDWIG WITTGENSTEIN 1889 - 1951
Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο στιν πλάκα του. Για να είναι συνεπής με την καταληκτική φράση του μεγάλου έργου του.
"Wovon man nicht sprechen kann, dar?ber muss man schweigen - Για όσα δεν μπορεί να μιλά κανείς καλύτερα να σωπαίνει, Tractatus Logico-Philosophicus - Satz 7 ".

Υπάρχει μόνον μία σκάλα για να θυμίζει μία άλλη πρόταση του:

"Meine S?tze erl?utern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie - auf ihnen - ?ber sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) Er muss diese S?tze ?berwinden, dann sieht er die Welt richtig - Tractatus Logico-Philosophicus , Satz 6.54 "

"Οι δικές μου προτάσεις αποσαφηνίζονται ως εξής: Αυτός, που εν τέλει, με κατανοεί τις αναγνωρίζει σαν ανόητες, όταν πια τις έχει χρησιμοποιήσει –σαν σκαλιά – για να σκαρφαλώσει πέρα από αυτές. (Πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, να πετάξει τη σκάλα μακριά όταν την ανέβει.)
Οφείλει να ξεπεράσει αυτές τις προτάσεις. Τότε θα έχει δει τον κόσμο καθαρά."

Πηγή: Ascension Parish Burial Ground off Huntingdon Road, Cambridge, UK


P.S.: Απο μία πρόσφατη επισκεψή μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: