Κυριακή, Απριλίου 02, 2006

Γράμματα, VΙ

...Jeder wahre Glaube ist auch untr?glich, er leistet das, was die betreffende gl?ubige Person darin zu finden hofft, er bietet aber nicht den geringsten Anhalt zur Begr?ndung einer objektiven Wahrheit.
Hier scheiden sich nun die Wege der Menschen; willst Du Seelenruhe und Gl?ck erstreben, nun so glaube, willst Du ein J?nger der Wahrheit sein, so forsche...

...Κάθε αληθινή πίστη είναι αδιάψευστη, εκπληρώνει αυτό που ο πιστός ελπίζει να βρει σ’ αυτήν, δεν προσφέρει όμως ούτε το ελάχιστο έρεισμα για τη θεμελίωση μιας αντικειμενικής αλήθειας.
Εδώ οι δρόμοι των ανθρώπων χωρίζουν. Θέλεις να επιδιώξεις ψυχική ηρεμία και ευτυχία, τότε πίστευε, θέλεις να είσαι ένας απόστολος της αλήθειας, τότε αναζήτησε την...

Πηγή: Brief an Elisabeth Nietzsche von Friedrich Nietzsche, Bonn, 11. Juni 1865

Δεν υπάρχουν σχόλια: