Δευτέρα, Απριλίου 17, 2006

Φιλοσοφική Συμβουλευτική, Χ

The greatest trust, between man and man, is the trust of giving counsel. For in other confidences, men commit the parts of life; their lands, their goods, their children, their credit, some particular affair; but to such as they make their counsellors, they commit the whole: by how much the more, they are obliged to all faith and integrity.

Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους γεννιέται όταν δίνουν συμβουλές. Για άλλες μορφές εμπιστοσύνης οι άνθρωποι δίνουν ένα μέρος της ζωής τους· τη γη τους, τ’ αγαθά τους, τα παιδιά τους, τα χρήματα τους, κάτι δικό τους· αλλά όταν λειτουργούν σαν Σύμβουλοι δίνουν τα πάντα: Πίστη και Ακεραιότητα …

Πηγή: "Of Councel" from the "Essays" by Francis Bacon

Δεν υπάρχουν σχόλια: