Κυριακή, Απριλίου 09, 2006

Φιλοσοφική Συμβουλευτική, V
…C'est pourquoi, sit?t que l'?ge me permit de sortir de la suj?tion de mes pr?cepteurs, je quittai [131] enti?rement l'?tude des lettres; et me r?solvant de ne chercher plus d'autre science que celle qui se pourroit trouver en moi-m?me, ou bien dans le grand livre du monde… (Premi?re partie)

…en sorte que c'est bien plus la coutume et l'exemple qui nous persuade, qu'aucune connoissance certaine; et que n?anmoins la pluralit? des voix n'est pas une preuve qui vaille rien, pour les v?rit?s un peu malais?es ? d?couvrir, ? cause qu'il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontr?es que tout un peuple; je ne pouvois choisir personne dont les opinions me semblassent devoir ?tre pr?f?r?es ? celles des autres, et je me trouvai comme contraint d'entreprendre moi-m?me de me conduire… (Deuxi?me partie)

…Μόλις η ηλικία μου επέτρεψε να ξεφύγω από τον έλεγχο των δασκάλων μου, εγκατέλειψα τελείως την μελέτη των γραμμάτων και αποφάσισα να μην κυνηγώ καμία επιστήμη, αλλά αυτό που θα μπορούσα να βρω μέσα μου η στο μεγάλο βιβλίο του κόσμου… (Πρώτο μέρος)

…Είναι η συνήθεια και το παράδειγμα που μας πείθουν, πολύ περισσότερο από την όποια βέβαιη γνώση. Εν τούτοις το τι πιστεύει η πλειοψηφία δεν αξίζει ως απόδειξη, όταν πρόκειται για αλήθειες που είναι δύσκολο ν’ ανακαλυφθούν, διότι είναι πολύ πιθανόν να έχει πέσει σ’ αυτές τις αλήθειες ένας άνθρωπος μόνος του απ΄ ότι ένα πλήθος ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορούσα να διαλέξω κάποιον, οι γνώμες του οποίου θα μου ήταν αρεστές, ήμουν αναγκασμένος να γίνω ο ίδιος καθοδηγητής του εαυτού μου… (Δεύτερο μέρος)

Πηγή: DISCOURS DE LA METHODE POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON, ET CHERCHER LA VERITE DANS LES SCIENCES, Rene Descartes

Δεν υπάρχουν σχόλια: