Τετάρτη, Απριλίου 19, 2006

Ποίηση και Συμβουλευτική, XII

In three words I can sum up everything I've learned about life:
it goes on.

Μπορώ να συνοψίσω όσα έμαθα για τη ζωή σε "μία" λέξη:
Συνεχίζεται.

Πηγή: Robert Frost

Δεν υπάρχουν σχόλια: