Παρασκευή, Απριλίου 21, 2006

Ποίηση και Συμβουλευτική, XIII

Προσκυνώ το πάθος, ανυμνώ την ταφήν,
μεγαλύνω σου το κράτος, φιλάνθρωπε,
δι’ ων λέλυμαι παθών φθοροποιών

Πηγή: Επιτάφιος Θρήνος, Στάσις Πρώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: