Τρίτη, Απριλίου 04, 2006

Γράμματα, VΙΙ

...Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude...

...Όταν έχεις κάνει την αρχή είσαι ήδη στα μισά του δρόμου. Τόλμησε να πας παρά πέρα...

Πηγή: Epistularum liber primus, Oratio
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklaerung von Immanuel Kant

Δεν υπάρχουν σχόλια: