Παρασκευή, Μαρτίου 03, 2006

Φιλοσοφική Συμβουλευτική Ι

«ερωτήσαντος δε τινός, τίς αυτώ όρος ευδαιμονίας είναι δοκεί, μόνον ευδαίμονα, έφη, τον ελεύθερον, εκείνου δε φήσαντος πολλούς ελευθέρους είναι,
"αλλ' εκείνον" [είπε ο Δημώναξ] "νομίζω τον μήτε ελπίζοντα τι μήτε δεδιότα"».


Πηγή: "Δημώνακτος βίος" (παρ. 383.20), Λουκιανός

με άλλη γραφή:

«Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος!»

Πηγή: Επίγραμμα στο τάφο του Ν. Καζαντζάκη

ως οικόσημο της Isabella d'Este και χαραγμένο στο δολοφoνικό μαχαίρι του Caravaggio:

Nec spe, nec metu - Ούτε από ελπίδα, ούτε από φόβοΔεν υπάρχουν σχόλια: