Τρίτη, Μαρτίου 21, 2006

Ψέμμα, ΙΙ

… Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, ?bertragen, geschm?ckt wurden, und die nach langem Gebrauch einem Volke fest, canonisch und verbindlich d?nken: die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, M?nzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als M?nzen, in Betracht kommen….

… Και τι είναι λοιπόν η Αλήθεια; Ένας μετακινούμενος στρατός από μεταφορικές έννοιες, από αυθαίρετες ονομασίες, από την άποψη που έχουν οι άνθρωποι για τον κόσμο – με λίγα λόγια, ένα σύνολο από ανθρώπινες σχέσεις που έχουν κολακευθεί, αντιστραφεί και εξωραϊστεί ποιητικά και ρητορικά, και οι οποίες μετά από την μακροχρόνια χρήση τους φαίνονται σταθερές, να υπακούουν σε αρχές, υποχρεωτικές για τους ανθρώπους.
Οι αλήθειες είναι ψευδαισθήσεις που ξεχάσαμε, εξαντλημένες Μεταφορές που ‘χασαν τη δύναμη να διεγείρουν τις αισθήσεις μας, νομίσματα που έσβησε η χαραγμένη εικόνα τους και που τώρα λογαριάζονται μόνο σαν μέταλλο...Πηγή: "?ber Wahrheit und L?ge im au?ermoralischen Sinn" von Friedrich Nietzsche

Δεν υπάρχουν σχόλια: