Σάββατο, Ιουνίου 03, 2006

Φιλοσοφική Συμβουλευτική, XVII


"Navigare necesse est vivere non est necesse"

"Το ταξίδι έχει αξία στη ζωή, όχι η ζωή καθ’ εαυτή"Πηγή: PLVTARCHVS "POMPEIVS MAGNVS"

Δεν υπάρχουν σχόλια: