Δευτέρα, Ιουνίου 12, 2006

Ποίηση και Συμβουλευτική, XXI

Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action.--Soft you now!


Έτσι, η συνείδηση μας κάνει όλους δειλούς.
Κι έτσι, της θέλησης το καθαρό ατσάλι
μουνταίνει από της σκέψης τη θολούρα.
Και βλέπεις σχέδια μεγίστης σημασίας κι ανάγκης
να βολοδέρνουν μέσα στο άβουλο τους ρέμα
και να ντροπιάζουν τ’ όνομα της πράξης.


Πηγή: "Hamlet Act ΙΙΙ, Scene 1,91-96" by William Shakespeare

P.S. Η μετάφραση είναι του Μάριου Πλωρίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: