Σάββατο, Μαΐου 20, 2006

Πως μπορεί κάποιος να γνωρίσει τον εαυτό του;

Wie kann man sich selbst kennen lernen?
Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln.
Versuche, deine Pflicht zu tun, und du weisst gleich, was an dir ist.

Πως μπορεί κάποιος να γνωρίσει τον εαυτό του;
Με την ομφαλοσκόπηση ποτέ, παρά μόνο με την πράξη.
Δοκίμασε να πράξεις το χρέος σου, και αμέσως θα καταλάβεις ποιος είσαι.


Πηγή: "Maximen und Reflexionen, 442", von Johann Wolfgang von Goethe

Δεν υπάρχουν σχόλια: