Κυριακή, Μαΐου 14, 2006

Συναισθήματα, ΙIΙ

... Αι χείρες σου εποίησαν με και έπλασαν με..

Πηγή: "Ψαλμός ΡΙΗ΄. 118" από τους Ψαλμούς του προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ

Δεν υπάρχουν σχόλια: