Σάββατο, Φεβρουαρίου 25, 2006

Εχει αρχαιοελληνικές ρίζες η Φιλοσοφική Συμβουλευτική;
Πηγή: Raffaello Sanzio (1483-1520) Scuola di Atene, (1509-1510) Stanza della Segnatura (Vaticano).

Δεν υπάρχουν σχόλια: