Παρασκευή, Ιουνίου 27, 2008

Ποιός ορίζει τη μοίρα μας;

… Men at some time are masters of their fates:

The fault, dear Brutus, is not in our stars,

But in ourselves, that we are underlings…


… Οι άνθρωποι είναι, κάποιες στιγμές, αφεντικά της μοίρας τους:

Το λάθος, αγαπητέ Βρούτε, δεν βρίσκεται στ' αστέρια μας,

αλλά στους ίδιους μας τους εαυτούς, που παραμένουν υποτελείς και δέσμιοι….Πηγή
: “Julius Caesar” by William Shakespeare. Act 1, Scene 2, vers. 146-148

Δεν υπάρχουν σχόλια: