Παρασκευή, Μαρτίου 09, 2007

Βράχοι να σταθούμε στη ζωή

… Love is a stone
that settled on the sea-bed
under grey water. Now, I require nothing

from poetry but true feeling,
no pity, no fame, no healing. Silent wife,
we can sit watching grey water,

and in a life awash
with mediocrity and trash
live rock-like.

… Η αγάπη είναι μια πέτρα
που έκατσε στον βυθό
κάτω από γκρίζο νερό. Τώρα τίποτα δεν ζητώ

από την ποίηση, μόνο ένα αίσθημα αληθινό
κανέναν οίκτο, καμιά φήμη, καμιά γιατρειά. Σιωπηλή γυναίκα μου
μπορούμε να καθίσουμε κοιτάζοντας το γκρίζο νερό

και σε μια ζωή πλημμυρισμένη
μετριότητα και σκουπίδια
βράχοι να σταθούμε στη ζωή…

Πηγή: Απόσπασμα από το ποίημα «Winding Up», του Derek Walcott.

  • Ο Derek Walcott πήρε το Nobel Λογοτεχνίας το 1992.


Δεν υπάρχουν σχόλια: